Ponad 7500 artykułów dostępnych bezpośrednio w magazynie
Gwarancja najniższej ceny
Twój partner w astronomii
Słownik > Teleskopy > Optyka > Skorygowane pole obrazu

Słownik | Teleskopy | Optyka | Skorygowane pole obrazu

Obszar obrazu o poprawnej korekcji aberracji, bez winietowania

Aby w astrofotografii uniknąć pociemnień przy narożnikach sensora kamery (winietowanie), pole obrazu teleskopu musi być wystarczająco duże. Wymagana średnica pola obrazu zależy od rozmiaru sensora kamery.

W przypadku lustrzanek cyfrowych obowiązuje następująca zasada: dla aparatu z matrycą w formacie APS-C (około 15mm x 23mm) pole obrazu powinno mieć średnicę 28mm. Dla aparatu pełnoklatkowego o matrycy 24mm x 36mm zaleca się co najmniej 42mm.

W kierunku krawędzi pola obrazu aberracje i krzywizna pola stają się coraz bardziej zauważalne. Pole obrazu jest uznawane jako oświetlone bez zniekształceń (lub skorygowane), jeśli w obrębie wymaganej średnicy pokazuje w dużej mierze punktowe gwiazdy.