Ponad 7500 artykułów dostępnych bezpośrednio w magazynie
Gwarancja najniższej ceny
Twój partner w astronomii
Słownik > Teleskopy > Dołączone akcesoria > Soczewka Barlowa

Słownik | Teleskopy | Dołączone akcesoria | Soczewka Barlowa

Wydłuża ogniskową, przez co wzrasta powiększenie teleskopu. Umieszcza się ją pomiędzy teleskopem a okularem lub kamerą.

Czym dokładnie jest soczewka Barlowa?

Czym dokładnie jest soczewka Barlowa?

Soczewka Barlowa jest elementem optycznym, który umieszcza się pomiędzy okularem a wyciągiem okularowym. Wewnątrz znajduje się grupa soczewek od działaniu ujemnym, która sztucznie wydłuża ogniskową teleskopu. Soczewka Barlowa to zazwyczaj nie pojedyncza soczewka, a system dwóch lub trzech soczewek, który przede wszystkim redukuje aberrację chromatyczną. Taka soczewka Barlowa często nazywana jest achromatyczną. Współczynnik powiększenia standardowych soczewek wynosi dwa (2x).

Tak działa soczewka Barlowa.

Najlepszym sposobem wyjaśnienia działania takiej soczewki jest posłużenie się przykładem: rozważmy reflektor Newtona 200/1000 mm, taki jak teleskop Omegon Advanced z okularem o ogniskowej 6 mm. Ze wzoru na powiększenie otrzymujemy powiększenie 166-krotne. Ogniskowa teleskopu wydłuża się o krotność 2, z 1000 mm do 2000 mm. Korzystając z tego samego okularu uzyskujemy dwukrotnie wyższe powiększenie, ponad 330-krotne.

Z okularem i soczewką Barlowa możemy uzyskać zatem dwa różne powiększenia. Co oczywiste, w przypadku korzystania z kilku okularów i soczewki Barlowa, mamy znaczenie większy wybór dostępnych powiększeń.