Ponad 7500 artykułów dostępnych bezpośrednio w magazynie
Gwarancja najniższej ceny
Twój partner w astronomii
Słownik > Lornetki > Pole widzenia

Słownik | Lornetki | Pole widzenia

Informacja o polu widzenia pozwala na lepsze porównanie lornetek.

Więcej informacji:

Liczba zmierzchowa

Służy do porównania przydatności lornetek do obserwacji w warunkach słabego oświetlenia. Im wyższa liczba, tym lepsza przydatność do obserwacji zmierzchowych. Jednak tę wartość zawsze należy rozpatrywać w kontekście źrenicy wyjściowej.

Minimalna odległość ustawiania ostrości

Najkrótszy dystans do obiektu, na który można jeszcze ustawić ostrość.

Pole widzenia na 1000 m

Szerokość pola widzenia wyrażona w metrach, które widoczne jest z odległości 1000 metrów. Tak podana informacja często jest łatwiejsza do wyobrażenia niż dane w stopniach.

Rzeczywiste pole widzenia

Pole widzenia w stopniach, które można objąć przez lornetkę.

Światłosiła

Światłosiła geometryczna jest wartością teoretyczną. Wskazuje ona, jak jasnego obrazu można się spodziewać.