Ponad 7500 artykułów dostępnych bezpośrednio w magazynie
Gwarancja najniższej ceny
Twój partner w astronomii
Inne > Meteoryty > Sonstige > Echter Mond Meteorit NWA 10203 XS
Numer produktu: 73877

Echter Mond Meteorit NWA 10203 XS

$ 27,90 z VAT, plus koszty przesyłki
w magazynie
gotowe do wysyłki w 24 godziny + czas przesyłki

Opis artykułu

Polski tekst jest jeszcze w opracowywaniu. Na razie dostępna jest tylko wersja angielska. Przepraszamy!

Sample size approx. 3mm. The size indicated in the technical data refers to the box in which the rock sample is safely stored.

Komentarz naszego eksperta:

Informacje dotyczące potwierdzania autentyczności:

Jedyną instytucją mogącą rozpoznawać meteoryty jest Meteoritical Society przy British Museum NH w Londynie.

Tam rejestrowane są wszystkie meteoryty -wszystkie znaleziska kampanii antarktycznych, wszystkie znaleziska z terenów pustynnych, wszystkie historyczne spadki i znaleziska.

Dane są sprawdzane, numerowane lub nazywane, rejestrowane i publikowane w corocznym biuletynie - Meteoritical Bulletin.

http://www.meteoriticalsociety.org/

Proces rozpoznawania jest ściśle określony

Kawałek każdego meteorytu musi zostać dostarczony, razem ze wszystkimi znanymi danymi odnośnie znalezienia, do jednego z kilku specjalistycznych laboratoriów uniwersyteckich, uznanych przez MetSoc.
W laboratorium sporządzane są cienkie przekroje do ekspertyzy mikroskopowej budowy i składu oraz porównania. Następnie przeprowadzana jest analiza chemiczna oraz mierzone są kluczowe minerały i ważne izotopy.
Wszystkie ustalone wartości umieszczane są w raporcie, razem z wnioskiem, do jakiej podklasy meteoryt powinien zostać przyporządkowany i kierowane są do Komitetu Nazewnictwa MetSoc (Nomenclature Committee).

Dodatkowo, materiał musi zostać oddany do dalszych badań. W Komitecie Nazewnictwa zasiadają wiodący specjaliści w dziedzinie meteorytów, którzy jeszcze raz sprawdzają słuszność przedstawionych danych, akceptują je jednogłośnie lub odrzucają oraz decydują, czy muszą zostać przeprowadzone dodatkowe analizy.

Jeśli meteoryt zostaje zaakceptowany, nadawana jest mu nazwa lub numer i całość jest publikowana ze wszystkimi podstawowymi i kluczowymi danymi w ukazującym się raz lub dwa razy w roku biuletynie - Meteoritical Bulletin - standardzie referencyjnym dla meteorytów.

Meteoritical Society, jak również zaangażowane laboratoria, działają na zasadach niekomercyjnych.

Dodatkowe zabezpieczenia: producent jest członkiem stowarzyszenia International Meteorite Collectors Association, które gwarantuje autentyczność sprzedawanych przez swoich członków materiałów.

(Bernd Gährken)

Information regarding proof of authenticity:

The only institution that can homologate meteorites is the Meteoritical Society at the British Museum NH in London.

There, all meteorites are centrally recorded -

all finds from Antarctic searches, all desert finds, all historical falls and finds.

The data are examined, numbered or named, and are recognized and published in the annual Meteoritical Bulletin.

http://www.meteoriticalsociety.org/

The recognition procedure is strictly defined.

A piece from each meteorite, along with all known find data, has to be submitted to one of the few specialized university laboratories recognized by the MetSoc.

The laboratory then makes thin sections of the piece for microscopic evaluation of the texture and composition and for comparison, and a general chemical analysis is carried out and the key minerals and important isotopes are measured.

All the information ​​gathered is summarized in a report, together with the proposal to which subclass of meteorite the piece should be assigned, and this is submitted to the Nomenclature Committee of the MetSoc.

Additional material must be stored for further research. The Nomenclature Committee is made up of leading international meteorite specialists who analyse the data for plausibility and then unanimously accept or reject the report or decide that further analysis should be carried out.

If the meteorite is recognised, it is given a name or a number and all the basic and key data are published in the biannual Meteoritical Bulletin - the standard reference for meteorites.

The Meteoritical Society, as well as the laboratories involved, works on a non-commercial basis.

Additional assurance: The manufacturer is a member of the International Meteorite Collectors Association, which guarantees the authenticity of the material sold by its members.

(Bernd Gährken)

Dane techniczne

Ogólnie


Szerokość (mm)
35
Wysokość (mm)
15
Długość (mm)
55
Echter Mond Meteorit NWA 10203 XS

Komentarze klientów

Jeszcze nie ma recenzji tego artykułu.

Napisz własną recenzję:

Masz szczegółowe pytania dotyczące zamówienia lub produktów? Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta!

Klienci którzy zakupili ten artykuł, zdecydowali się również na...